ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217420

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเข้าร่วม “ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และองค์กรแบบบูรณาการ ปี 2558” เขียนโดย ศิริรัตน์ 258
การประชุม “สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559” เขียนโดย ศิริรัตน์ 257
การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภอน้ำปาด เขียนโดย ศิริรัตน์ 243
การเข้าร่วม “พิธีเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร” เขียนโดย ศิริรัตน์ 264
การจัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล อำเภอตรอน ครัั้งที่ 2/58 เขียนโดย ศิริรัตน์ 264
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย เขียนโดย ศิริรัตน์ 255
กิจกรรมการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล (ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา) เขียนโดย ศิริรัตน์ 295
กิจกรรมการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล (ตำบลผาจุก อำเภอเมือง) เขียนโดย ศิริรัตน์ 260
กิจกรรมการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล (ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล) เขียนโดย ศิริรัตน์ 305
กิจกรรมการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล (ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า) เขียนโดย ศิริรัตน์ 258