ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

392708

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดกิจกรรม “การฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช” เขียนโดย ศิริรัตน์ 648
การประชุม “เสวนาองค์กรเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง แก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร” เขียนโดย ศิริรัตน์ 587
การประชุมคณะทำงานด้านไม้ผล ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 536
การประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 514
การจัดกิจกรรม “สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ” ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด เขียนโดย ศิริรัตน์ 544
การประชุมคณะทำงานด้านไม้ผลอื่น ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 506
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน เขียนโดย ศิริรัตน์ 725
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลผาจุก อำเภอเมือง” เขียนโดย ศิริรัตน์ 511
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด” เขียนโดย ศิริรัตน์ 589
เรื่อง การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก” เขียนโดย ศิริรัตน์ 532