ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

187119

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะทำงานด้านไม้ผลอื่น ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 264
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน เขียนโดย ศิริรัตน์ 385
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลผาจุก อำเภอเมือง” เขียนโดย ศิริรัตน์ 277
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด” เขียนโดย ศิริรัตน์ 294
เรื่อง การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก” เขียนโดย ศิริรัตน์ 277
เรื่อง การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา” เขียนโดย ศิริรัตน์ 326
การจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร ความรู้ด้านพัฒนาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน)” เขียนโดย ศิริรัตน์ 308
การประชุม “สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559” เขียนโดย ศิริรัตน์ 298
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลวังแดง อำเภอตรอน” เขียนโดย ศิริรัตน์ 280
การจัดกิจกรรม “ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มใหม่ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาหมอ” เขียนโดย ศิริรัตน์ 360