ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

336962

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสียบยอดทุเรียน เขียนโดย จารุวรรณ 618
การลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บ้านปากสิงห์ เขียนโดย จารุวรรณ 534
สภาเกษตรกรจังหวัดร่วมผลักดันกลุ่มเกษตรกร สู่เกษตรอุตสาหกรรม เขียนโดย จารุวรรณ 526
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เขียนโดย จารุวรรณ 565
การประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย จารุวรรณ 515
สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา “ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา” เขียนโดย จารุวรรณ 618
การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ กับครูเกษตรกร" เขียนโดย จารุวรรณ 591
สภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสู่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด "ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ" ตามแนวพระราชดำริ เขียนโดย จารุวรรณ 560
กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม เขียนโดย จารุวรรณ 461
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย จารุวรรณ 463