ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

383294

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ่ายทอดวิชาการเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงหิมพานต์สู่ชุมชน เขียนโดย จารุวรรณ 654
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม" ปี 2561 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 621
การประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 565
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560 เขียนโดย จารุวรรณ 692
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสียบยอดทุเรียน เขียนโดย จารุวรรณ 699
การลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บ้านปากสิงห์ เขียนโดย จารุวรรณ 596
สภาเกษตรกรจังหวัดร่วมผลักดันกลุ่มเกษตรกร สู่เกษตรอุตสาหกรรม เขียนโดย จารุวรรณ 591
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เขียนโดย จารุวรรณ 635
การประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย จารุวรรณ 578
สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา “ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา” เขียนโดย จารุวรรณ 717