ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451016

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย จารุวรรณ 445
สภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. ถ่ายทอดวิชาการมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานคุณภาพ เขียนโดย จารุวรรณ 640
การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เขียนโดย จารุวรรณ 1356
การประชุมขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม เขียนโดย จารุวรรณ 580
การประชุมคณะทำงานด้านพืชไร่ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 639
สภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ่ายทอดวิชาการเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงหิมพานต์สู่ชุมชน เขียนโดย จารุวรรณ 721
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม" ปี 2561 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 694
การประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 647
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560 เขียนโดย จารุวรรณ 763
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสียบยอดทุเรียน เขียนโดย จารุวรรณ 785