ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434680

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มปุ๋ยมูลไส้เดือน จับมือพี่ไปรฯ เชื่อมโยงเครือข่ายฅนรักต้นไม้ เตรียมวางจำหน่ายที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา เร็วๆนี้ เขียนโดย จารุวรรณ 173
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล “ตำบลไร่อ้อย” เขียนโดย จารุวรรณ 186
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่หารือวางแผนงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2565 ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย เขียนโดย จารุวรรณ 225
สกจ.อุตรดิตถ์ หารือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการขนส่งผ่านไปรษณีย์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขียนโดย จารุวรรณ 216
ปธ.สภาเกษตรกรจังหวัด เปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อเร่งพิจารณาข้อเสนอ แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย จารุวรรณ 223
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมหารือร่วมหน่วยงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 243
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 29 เมษายน 2564 เขียนโดย จารุวรรณ 300
การประชุมคณะทำงานด้านข้าว ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย จารุวรรณ 289
กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 316
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เขียนโดย จารุวรรณ 334