ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367715

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมหารือร่วมหน่วยงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 176
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 29 เมษายน 2564 เขียนโดย จารุวรรณ 231
การประชุมคณะทำงานด้านข้าว ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย จารุวรรณ 220
กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 250
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เขียนโดย จารุวรรณ 266
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 เขียนโดย จารุวรรณ 285
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ชี้แจงมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) เขียนโดย จารุวรรณ 290
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย จารุวรรณ 326
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการเพาะปลูกหอมแดงหอมแบ่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” เขียนโดย จารุวรรณ 345
การประชุมชี้แจงและการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว เขียนโดย จารุวรรณ 301