ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

383281

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัดและภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 5,8 และ 10) เขียนโดย ธนานนท์ 96
ลงพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เขียนโดย ธนานนท์ 101
เวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัดและภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย เขียนโดย ธนานนท์ 99
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ depa mini Transformation Voucher พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 168
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 118
กลุ่มปุ๋ยมูลไส้เดือน จับมือพี่ไปรฯ เชื่อมโยงเครือข่ายฅนรักต้นไม้ เตรียมวางจำหน่ายที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา เร็วๆนี้ เขียนโดย จารุวรรณ 134
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล “ตำบลไร่อ้อย” เขียนโดย จารุวรรณ 149
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่หารือวางแผนงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2565 ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย เขียนโดย จารุวรรณ 186
สกจ.อุตรดิตถ์ หารือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการขนส่งผ่านไปรษณีย์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขียนโดย จารุวรรณ 174
ปธ.สภาเกษตรกรจังหวัด เปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อเร่งพิจารณาข้อเสนอ แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย จารุวรรณ 181