ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

443670

สกจ.อต. จับมือหน่วยงานภาคี ร่วมพบปะพูดคุยกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายอาวุธ พานิชย์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับนายอุเทน สิงห์ประพันธ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเข้ารับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล โดยมี นายชยพล รังสฤษฎ์นิธิกุล พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมา และความต้องการในการพัฒนากลุ่มเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปร้านกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล (หน้าที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอลับแล)

1

 

2

3

4