ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

383289

สกจ.อุตรดิตถ์ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัดและภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 และ 6)

        เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายอาวุธ พานิชย์ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัดและภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 และ 6) ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ กำหนดแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ตำบลไร่อ้อย ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

1. แผน ต.ไรออย 1

 

1. แผน ต.ไรออย 2

 

1. แผน ต.ไรออย 3

 

1. แผน ต.ไรออย 4

 

1. แผน ต.ไรออย 5

 

1. แผน ต.ไรออย 7