ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367690

สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ depa mini Transformation Voucher พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย และตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ depa mini Transformation Voucher พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับการจัดสรรคูปอง จำนวน 20 ราย  โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล depa mini Transformation Voucher” ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด ซึ่งได้รับการจัดสรรคูปอง depa mini Transformation Vouncher จากทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 220 ราย โดยได้รับผลตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี มีความต้องการให้หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวเช่นนี้อีก เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีความสนใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ต่อไป
 
 
111
 
 
S  23928844
 
333
 
444