ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434676

สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งผลักดันตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่องค์กรเกษตรกร

 

            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมี นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดงานและเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้แก่องค์กรเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ได้รับทราบ และได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเองมาจัดแสดงและจำหน่ายในวันนี้อีกด้วย

ต.1ต.2ต.3ต.4

5cats2pagepage1

 

ขาว