ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

443686

โครงการส่งเสริมกระบวนการเพาะปลูกหอมแดงหอมแบ่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

         เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการนำของอาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกระบวนการเพาะปลูกหอมแดงหอมแบ่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเพาะปลูกหอมของเกษตรกร ในพื้นที่บ้านห้องสูง ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเพาะปลูกหอมแดงหอมแบ่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ภายใต้การบูรณาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สืบเนื่องจากการสำรวจและรวบรวมปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกหอมแดงหอมแบ่งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

99291042 3037293176363740 6520012684656640000 n99427918 3037293536363704 3130983153934532608 o100090069 3037293143030410 419398651601747968 n100104526 3037293229697068 130132518316802048 n100354484 3037293456363712 4775507057623171072 n100478333 3037293349697056 6920716709418500096 n100550548 3037293443030380 5944358333937876992 n100550549 3037293336363724 7809294603433017344 n100619483 3037293166363741 633562991043805184 n100624287 3037293363030388 4454843205870944256 n100687563 3037293243030400 8983788564831535104 n100772411 3037293253030399 1456828288050659328 n