ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434674

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

"สกจ.อต. ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565"

 

 

                  .... ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายมนตรี ฉัตรทอง
หัวหน้า
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมา เพื่อบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้ง โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 
LINE ALBUM ฝนหลวง 65 ๒๒๑๑๑๕ 1LINE ALBUM ฝนหลวง 65 ๒๒๑๑๑๕ 3LINE ALBUM ฝนหลวง 65 ๒๒๑๑๑๕ 9