ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

447779

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

                 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. โดยประมาณ นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะผู้บริหารสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566ก่อนดำเนินการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ผ่านมา
          ในการนี้ ทางสำนักงานได้เชิญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เข้าร่วมประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายรัฐบาล และโครงการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

ขาวสารประชาสมพนธ สำนกงานสภาเกษตรกรจงหวดอตรดตถ