ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451017

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

                    สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีดังนี้

 

1. เว็ปไซต์    :  www.nfc-utt.or.th

 

2. เฟสบุ๊ค     :  สภาเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์

 

3. อีเมลล์     :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. ไลน์กลุ่ม    จำนวน 9 กลุ่ม ตามอำเภอ (เช่น เครือข่าย อ.  .....) ดังนี้

 

 รปรวมQR