ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

352144

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สกจ.อต หารือขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกรด้านการตลาด (On-line และ Off-Line) เขียนโดย ธนานนท์ 19
สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ ดำเนินกิจกรรมบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เขียนโดย ธนานนท์ 40
สนง.สกจ.อต จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคการเกษตร "โดรนเกษตร" เขียนโดย ธนานนท์ 42
สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 39
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 52
สภจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เขียนโดย ธนานนท์ 56
ปธ.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของ อสสว. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากับโอกาสทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ SME ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 56
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการผลิต และกระบวนการจัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต (มะม่วง) เขียนโดย ธนานนท์ 47
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ธนานนท์ 51
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ Depa ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 39