ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

392696

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เขียนโดย จารุวรรณ 270
5 คุณสมบัติ และ 7 ลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เขียนโดย จารุวรรณ 289
ประกาศ "จำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละจังหวัด และจำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละอำเภอ" เขียนโดย จารุวรรณ 299
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เขียนโดย จารุวรรณ 293
ด้วงแรดมะพร้าว ในมะพร้าว เขียนโดย จารุวรรณ 276
ระวัง ด้วงหนวดยาวอ้อย ในอ้อย เขียนโดย จารุวรรณ 243
เตือนภัยการผลิตพืช ช่วงวันที่ 02/11/2565 ถึง 15/11/2565 เขียนโดย จารุวรรณ 220
อากาศแห้งแล้งไรแดงมันสำปะหลังสบช่องระบาด เขียนโดย จารุวรรณ 195
สำนักงานสภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมหารือบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เขียนโดย ภาวดี 178
สภจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เขียนโดย ภาวดี 152