ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451034

ประกาศ "จำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละจังหวัด และจำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละอำเภอ"

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เรื่อง  จำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละจังหวัด และจำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละอำเภอ

รายละเอียดตามลิงก์ที่ปรากฏนี้ https://drive.google.com/file/d/1sOr-5LrfC16zdndmCEuRPOLCAf5anbx7/view?usp=share_link

ปชส.สมาชกพงม-ลาสดรองศรญพงแกไขจ.อตรดตถ