ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451005

5 คุณสมบัติ และ 7 ลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

เปิด‼️‼️ 5 คุณสมบัติ และ 7 ลักษณะต้องห้าม
ของผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้แทนเกษตรกร
ประเภทผแทนเกษตรกร
 
        อนึ่ง ตามแผนการปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ตามาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 ได้มีแผนงานเบื้องต้น
ทั่วประเทศ ในวันที่ 19 มีนาคม 2566
#เปิดรับสมัคร ในวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2566
***ซึ่งต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป
<img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td8/1/16/1f4f2.png" alt="