ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

139556

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ เขียนโดย จารุวรรณ 272
สภาเกษตรฯ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และประชุมหารือเพื่อผลักดันองค์กรเกษตรกรสู่เกษตรอุตสาหกรรม เขียนโดย จารุวรรณ 238
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 285
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 251
สภาเกษตรกรฯ เล็งเสนอนายกรัฐมนตรีประกาศยางเป็นวาระแห่งชาติ หวังกระตุ้นราคาสูงขึ้น เขียนโดย จารุวรรณ 274
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด เขียนโดย จารุวรรณ 297
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 240
"ThaiWater" รู้น้ำ รู้อากาศ ทันใจทุกสถานการณ์... เขียนโดย จารุวรรณ 263
สภาเกษตรกรฯ MOU สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพเกษตรกรรมสู่ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เขียนโดย จารุวรรณ 286
เตือนภัยการเกษตร 6 - 12 กันยายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 272