ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

340590

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จังหวัดอุตรดิตถ์ ชะลอการปลูกข้าวนาปี 64 เขียนโดย จารุวรรณ 133
การสมัครยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สินค้า "สับปะรดห้วยมุ่น ครั้งแรกหรือต่ออายุใช้ตราฯ เขียนโดย จารุวรรณ 135
“ยาเสพติด ภัยร้ายใกล้ตัว” เขียนโดย จารุวรรณ 164
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้​เกษตรกร​ผู้​ปลูก​ข้าว​ ปี63/64 งวดที่​ 29 เขียนโดย จารุวรรณ 155
ด่วน!!!!!! เหลืออีก 6 ราย เขียนโดย จารุวรรณ 147
ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) เขียนโดย จารุวรรณ 146
ชาหัวปลี...กล้วยพรจากแม่ ฟาร์ม เขียนโดย จารุวรรณ 127
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เขียนโดย จารุวรรณ 124
ผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในชุมชน เขียนโดย จารุวรรณ 133
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เขียนโดย จารุวรรณ 143