ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

383304

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์​ ปี 2564/65 เขียนโดย จารุวรรณ 1896
ไปรษณีย์จัดให้.... เขียนโดย จารุวรรณ 160
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง เขียนโดย จารุวรรณ 206
จังหวัดอุตรดิตถ์ ชะลอการปลูกข้าวนาปี 64 เขียนโดย จารุวรรณ 188
การสมัครยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สินค้า "สับปะรดห้วยมุ่น ครั้งแรกหรือต่ออายุใช้ตราฯ เขียนโดย จารุวรรณ 190
“ยาเสพติด ภัยร้ายใกล้ตัว” เขียนโดย จารุวรรณ 220
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้​เกษตรกร​ผู้​ปลูก​ข้าว​ ปี63/64 งวดที่​ 29 เขียนโดย จารุวรรณ 211
ด่วน!!!!!! เหลืออีก 6 ราย เขียนโดย จารุวรรณ 210
ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) เขียนโดย จารุวรรณ 207
ชาหัวปลี...กล้วยพรจากแม่ ฟาร์ม เขียนโดย จารุวรรณ 188