ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

383276

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปธ.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของ อสสว. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากับโอกาสทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ SME ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 99
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการผลิต และกระบวนการจัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต (มะม่วง) เขียนโดย ธนานนท์ 91
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ธนานนท์ 96
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ Depa ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 84
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย ธนานนท์ 88
สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 92
ปธ.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 91
สกจ.อุตรดิตถ์ ร่วมจัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานฯ และการยกระดับการทำงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ เขียนโดย ธนานนท์ 80
สภจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุม คกก.ด้านพืชสวน (สภช.) เขียนโดย ธนานนท์ 88
สนง.สกจ.อต. จับมือสถาบันการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรเกษตรกรสู่การบริหารจัดการที่ดี เขียนโดย ธนานนท์ 102