ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

443662

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 151
สภจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เขียนโดย ธนานนท์ 160
ปธ.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของ อสสว. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากับโอกาสทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ SME ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 151
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการผลิต และกระบวนการจัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต (มะม่วง) เขียนโดย ธนานนท์ 156
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ธนานนท์ 193
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ Depa ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 144
สนง.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย ธนานนท์ 163
สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 160
ปธ.สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 172
สกจ.อุตรดิตถ์ ร่วมจัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานฯ และการยกระดับการทำงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ เขียนโดย ธนานนท์ 152