ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367708

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระวัง ด้วงหนวดยาวอ้อย ในอ้อย เขียนโดย จารุวรรณ 0
เตือนภัยการผลิตพืช ช่วงวันที่ 02/11/2565 ถึง 15/11/2565 เขียนโดย จารุวรรณ 9
อากาศแห้งแล้งไรแดงมันสำปะหลังสบช่องระบาด เขียนโดย จารุวรรณ 14
สำนักงานสภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมหารือบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เขียนโดย ภาวดี 11
สภจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เขียนโดย ภาวดี 13
สำนักงานสภาเกษตร จ.อุตรดิตถ์ เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 เขียนโดย ภาวดี 11
สกจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุการวิจัยและนวัตกรรม "หาน้ำให้นาอิน" เขียนโดย ภาวดี 11
สภาเกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เขียนโดย ภาวดี 15
เพลี้ยไฟพริก...สบช่องแล้งรุมระบาด ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวน เขียนโดย จารุวรรณ 17
สกจ.อต หารือขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกรด้านการตลาด (On-line และ Off-Line) เขียนโดย ธนานนท์ 41