ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451025

แบบสอบถามเพื่อขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

ขอเชิญร่วมกรอกแบบสอบถามเพื่อขอรับ การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

#โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร

#โครงการพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง(Off grid)

1. แบบสำรวจความต้องการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็นและแบบลากจูง)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefjxXJ2tf4JDgGn7WNAYvMMBmSkPFiDFrico_vb1x9szhdYg/viewform

2.แบบสำรวจความต้องการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล และผิวดิน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH4FSbhdLQNGob_qQ3CfWR-9vHYmp6q1lcg0lYETaJvXq0pg/viewform

3.แบบสำรวจความต้องการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8qSZIykVKkyXtVCEWa7W_t27mXm8-VTBg1meK-rXSnacz5A/viewform

4.แบบสำรวจความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และชุมชน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQZFAL2OFZK_kY78yRWISHj3j_y64XN6t6sxFUrAma_tw4YQ/viewform

ร่วมตอบแบบสำรวจได้ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567

หมายเหตุ. ***แบบสำรวจนี้ เป็นเพียงการแจ้งความต้องการเบื้องต้น ยังไม่ถือเป็นการยืนเอกสารการสมัครแต่อย่างใด ทั้งนี้ การขอสนับสนุน กระทรวงพลังงานจะประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

#มีพลังงานมีความสุข

#สำนักงานพัลงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อสอบถาม 055-444-157

431097506 1110698730059627 1812748496430850991 n