ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217431

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เตือนภัยการเกษตร 23 - 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 314
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการคูปอง เขียนโดย จารุวรรณ 324
การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 316
ประชาสัมพันธ์ "ตลาดพืชผัก อาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์" เขียนโดย จารุวรรณ 332
สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเกษตรกร เขียนโดย จารุวรรณ 318
ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมเจ้าท่า...ฉบับที่ 49/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 397
วารสารประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 292
การประชุมสัมมนาโครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน เขียนโดย จารุวรรณ 281
เตือนภัยการเกษตร 12-18 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 253
วารสารประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 302