ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217437

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า ของกรมเจ้าท่า เขียนโดย จารุวรรณ 283
ดีเดย์ 6 มิถุนา...สภาเกษตรกรฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 289
สภาเกษตรฯตระหนักผลกระทบเกษตรกรพื้นที่กว่า 60 จังหวัดจาก พรบ.การเดินเรือฯอาจลุกลามเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย จารุวรรณ 281
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) สภาเกษตรกรแห่งชาติ เขียนโดย จารุวรรณ 926
การเข้าร่วมรับฟังผลกระทบของเกษตรกร จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เขียนโดย จารุวรรณ 405
ข่าวดีสำหรับเกษตรกร...ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 414
ขอเชิญมาเป็น 1 เสียงร่วมปฏิรูปประเทศ เขียนโดย จารุวรรณ 272
การประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่ เขียนโดย จารุวรรณ 322
สาระเกษตรน่ารู้...สูตรทำปุ๋ยหมัก เทียบเคียงปุ๋ยเคมี เขียนโดย จารุวรรณ 382
สภาเกษตรกรฯ เล็งยื่นหนังสือร้องนายกฯ เกษตรกรเลี้ยงปลากระชังเสี่ยงเลิกประกอบอาชีพ หลังออกกม.เรียกเก็บค่าตอบแทน เขียนโดย จารุวรรณ 409