ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451010

สำนักงานสภาเกษตร จ.อุตรดิตถ์ เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565

ฉบบท 3 ต.ค.65

   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายมนตรี  ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบนายประเดิม  เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหารือเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อขอสนับสนุนผู้แทนกรมการปกครองผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สามารถดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และเป็นที่ปรึกษาศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์