ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

231873

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

           สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะครูและนักเรียน และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

ปลกปา 1

ปลกปา 2

ปลกปา 3

ปลกปา 4

ปลกปา 5

ปลกปา 6

ปลกปา 7

ปลกปา 8