ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

447793

ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา" จังหวัดอุตรดิตถ์

                    การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา" จังหวัดอุตรดิตถ์ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของการยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
             ♦️ ที่มีสิทธิ์แจ้งเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
             ♦️ ไร่ละ 1,800 บาท จำนวน 15 ไร่/ราย
             ♦️ เกษตรกรสามารถเข้าตรวจส
อบรายชื่อได้ตามคิวอาร์โค้ดที่แจ้งตามอำเภอ ตรวจสอบข้อมูลตามพื้นที่แปลงยางตั้งอยู่

 

ยางพาราอ.เมอง

 

 

ยางพาราอ.ตรอน

 

 

ยางพาราอ.ทาปลา

 

 

ยางพาราอ.นำปาด

 

 

ยางพาราอ.บานโคก

 

 

ยางพาราอ.พชย

 

 

ยางพาราอ.ลบแล

 

 

ยางพาราอ.ทองแสนขน


            ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 055-429481 --->>>กยท.สาขาอุตรดิตถ์
            ♦️ กยท.สาขาอุตรดิตถ์จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ว่าให้แจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ในวันที่เท่าไหร่และสถานที่ใด