ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

447790

สภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสู่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด "ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ" ตามแนวพระราชดำริ

                      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร เรื่อง นวัตกรรมการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย ภายใต้แนวคิด"ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ" ตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 ณ บ้านคุณสมบูรณ์ ทิพย์รัตน์ (หมู่ 4 บ้านน้ำสิงห์เหนือ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 10 ราย และเกษตรกรผู้ที่สนใจในพื้นที่ ประมาณ 20 ราย
                     โดยวิธีกำจัดก๊าซไข่เน่าที่นำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีวันนี้ ใช้สำหรับเกษตรกรรายย่อยนั้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาคือ “ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เป็นเทคโนโลยีอย่างง่าย ราคาถูกและใช้วัสดุในท้องถิ่น” โดยเป็นชุดกำจัดก๊าซไข่เน่า ขนาดความยาวท่อ 2 นิ้ว ยาว 50 เซนติเมตร บรรจุสารกำจัดก๊าซไข่เน่าลงในท่อน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อท่อให้ก๊าซชีวภาพไหลผ่านเพื่อทำความสะอาด เกษตรกรสามารถใช้ก๊าซชีวภาพได้ตามปกติและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ได้สาธิตการประกอบชุดอุปกรณ์ ติดตั้งและทดสอบการใช้งานของนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำนวัตกรรมไปใช้งานได้จริงอีกด้วย

นวตกรรม1นวตกรรม2นวตกรรม3นวตกรรม4นวตกรรม5นวตกรรม6นวตกรรม7