ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

352147

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมโครงใการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและองค์กรแบบบูรณาการ ปี 2558 เขียนโดย ธนานนท์ 599
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เขียนโดย ธนานนท์ 616
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/58 เขียนโดย ศิริรัตน์ 550
มอบของที่ระลึก โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 592
มอบของที่ระลึก โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 598
จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลนำไผ่ อำเภอน้ำปาด เขียนโดย ธนานนท์ 613
การจัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (ตำบลวังแดง อำเภอตรอน) เขียนโดย ธนานนท์ 602
ประชาสัมพันธ์ อสมท. เขียนโดย ศิริรัตน์ 543
ประชาสัมพันธ์ อสมท. FM 98.5 เขียนโดย ศิริรัตน์ 531
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ศิริรัตน์ 625