ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

189937

การลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บ้านปากสิงห์

ต.แสนตอต.แสนตอ1ต.แสนตอ2ต.แสนตอ3

      

          ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไก่ตาย ในพื้นที่บ้านปากสิงห์ ม.7 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับแจ้งปัญหาดังกล่าวจากนายพเยาว์ ไกลแนว ผู้แทนเกษตรกรตำบลแสนตอ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการความรู้จากนายวีระศักดิ์ เหลืองหิรัญ ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และการป้องกันรักษาโรคที่เกิดในสัตว์ปีก การทำวัคซีน การบริหารจัดการภายในฟาร์ม
          พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดขึ้น