ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

443669

กิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562...นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงาน เข้าร่วมประชุมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย พันธมิตรจิตอาสา คณะอาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวัน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนนาอินพิทยาคม ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมสร้างฝายขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

ฝายนาอน1ฝายนาอน2ฝายนาอน3ฝายนาอน4ฝายนาอน5ฝายนาอน6ฝายนาอน7ฝายนาอน8ฝายนาอน9ฝายนาอน10ฝายนาอน11ฝายนาอน12ฝายนาอน13ฝายนาอน14ฝายนาอน15